Logo_041
22 اردیبهشت 1399

رادیو همه

می خوانیم می خندیم و روایتگر قصه های بیشماریم
21 اردیبهشت 1399

رادیـو حَـــوّا

21 اردیبهشت 1399

Flock of Birds

Flock of Birds رفقا ما […]
20 اردیبهشت 1399

پادکست دارت

پادکست دارت، در مسیری پیش میرود تا با بازگویی یک سری داستان ها، افسانه ها و تاریخ، به گونه ای دیگر و با زبانی متفاوت خاطرات شنیداری زیبایی را برای شنونده بر جا بگذارد، که این پادکست ها گاها کمدی، و گاها جدی و واقعی هستند تمامی این پادکست ها در استودیو تولید محتوی "هدف مارکتینگ" ،ایده یابی، برنامه ریزی، اجرا، ضبط و صداگذاری شده اند