11 خرداد 1399

معجزه

برشی از فیلم چیزهایی هست […]
23 خرداد 1399

قوطی کبریت

قوطی کبریت کاش بارون بزنه […]
30 خرداد 1399

قاتل ناموس

قاتل ناموس. اسلحه را آزاد […]
22 مرداد 1399

ماهی سیاه کوچولو

کتاب صوتی

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند