30 مرداد 1400

ویژه برنامه روایت‌های حسینی: قسمت هفتم

🏴ویژه برنامه روایت‌های حسینی🏴 📻 کاری از رادیو اجتماعی در ششمین قسمت: روایت خورشید بر نیزه را می‌شنویم
28 مرداد 1400

ویژه برنامه روایت‌های حسینی: قسمت ششم

🏴ویژه برنامه روایت‌های حسینی🏴 📻 کاری از رادیو اجتماعی در ششمین قسمت: روایت خورشید بر نیزه را می‌شنویم
28 مرداد 1400

ویژه برنامه روایت‌های حسینی: قسمت پنجم

🏴ویژه برنامه روایت‌های حسینی🏴 📻 کاری از رادیو اجتماعی در پنجمین قسمت: روایت علمدار رشید کربلا را می‌شنویم
27 مرداد 1400

ویژه برنامه روایت‌های حسینی: قسمت چهارم

🏴ویژه برنامه روایت‌های حسینی🏴 📻 کاری از رادیو اجتماعی در چهارمین قسمت: روایت شهید جوان کربلا را می‌شنویم