30 دی 1399

کی دل : در احوال انتظار بهار – in the mood of spring

با دنبال کردن صفحات مجازیمون […]
31 خرداد 1400

کی دل : تصویر – picture

کلمه چقدر ناتوان است
26 تیر 1400

کی دل : تومور – Tumor

انتخاب؟ کدوم انتخاب شعر از […]
3 مرداد 1400

کی دل : دل دریاست چون متلاطم است نه بزرگ

دل دریاست چون متلاطم است نه بزرگ.