26 اسفند 1399
پاکسازی پیشرفته

سفر به من ِ شگفت انگیز 4

قسمت چهارم : پاکسازی پیشرفته […]
8 آبان 1399

سفر به من ِ شگفت انگیز 3

قسمت سوم : قدرت کلام […]
4 آبان 1399

سفر به من ِ شگفت انگیز 2

قسمت دوم : یادگیری چیه […]
24 مهر 1399

سفر به من ِ شگفت انگیز 1

قسمت اول : راه حل […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند