29 اردیبهشت 1400

شهر من 10

نابرابری جنسیتی و زنان معمار […]
25 اسفند 1399

شهر من 9

تکنولوژی و آینده ی مراکز […]
22 دی 1399

شهر من 8

چگونه دورکاری می تواند زندگی […]
9 آبان 1399

شهر من 7

نظر نورمن فاستر، معمار مشهور […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند