tpod
28 اردیبهشت 1402

رادیو فردای اقتصاد

رادیو فردای اقتصاد
27 اردیبهشت 1402

دانش سفر

دانش سفر
25 اردیبهشت 1402

رادیو هم آنی

رادیو هم آنی
25 اردیبهشت 1402

این گوشه

این گوشه هنر و معجزه درمانگرش هنر جایگاه ویژه ای تو زندگی ما داره.. اگه درک درستی از هنر داشته باشیم می تونه تاثیر درمانی هم داشته باشه .. ما در این گوشه به سراغ هنرمندان و درمانگرانی میریم که می تونن به ما کمک کنن تا از هنر به عنوان روشی برای سالم زیستن استفاده کنیم..