پت کست petcast

۱۸ فروردین , ۱۳۹۹

اپیزود پنجم : دوست باوفای من (بخش سوم : تغذیه توله‌ها)

تو این اپیزود در مورد […]
۳ بهمن , ۱۳۹۸

اپیزود چهارم : دوست با وفای من ( بخش دوم : واکسیناسیون سگ ها )

تو اپیزود چهارم که دومین […]
۱۸ آذر , ۱۳۹۸

اپیزود سوم : دوست با وفای من ( بخش اول – انتخاب سگ )

سال هاست که سگ ها […]
۹ شهریور , ۱۳۹۸

اپیزود دوم : انتخاب سخت و شیرین

انتخاب سخت یا شیرین . در این قسمت درباره نحوه انتخاب حیوون خانگیتون با شما صحبت می کنیم