پت کست petcast

29 مهر 1399
IMG 20190411 WA0000 3 اپیزود ششم : دوست باوفای من (بخش چهارم : تربیت توله‌سگ‌ها)

اپیزود ششم : دوست باوفای من (بخش چهارم : تربیت توله‌سگ‌ها)

تو این اپیزود در مورد آموزش‌های اولیه توله‌سگ‌ها براتون گفتم، آموزش محل ادرار رو کانل توضیح دادم که می‌دونم برای خیلی‌ها چالش بزرگیه. آخر اپیزود هم مثل همیشه معرفی فیلم داریم. یادتون نره برامون کامنت بذارین
18 فروردین 1399
PETCAST E5 اپیزود پنجم : دوست باوفای من (بخش سوم : تغذیه توله‌ها)

اپیزود پنجم : دوست باوفای من (بخش سوم : تغذیه توله‌ها)

تو این اپیزود در مورد […]
3 بهمن 1398
PETCAST logo2 اپیزود چهارم : دوست با وفای من ( بخش دوم : واکسیناسیون سگ ها )

اپیزود چهارم : دوست با وفای من ( بخش دوم : واکسیناسیون سگ ها )

تو اپیزود چهارم که دومین […]
18 آذر 1398
PETCAST E3.010 اپیزود سوم : دوست با وفای من ( بخش اول – انتخاب سگ )

اپیزود سوم : دوست با وفای من ( بخش اول – انتخاب سگ )

سال هاست که سگ ها […]