tpod
30 خرداد 1403

اپیزود 0

10 تیر 1403

فصل 1 یاسین 1

25 تیر 1403

فصل 1 یاسین 2

در این اپیزود، چگونگی ها و باورهای درست و غلط در مورد رابطه عاطفی قبل از ازدواج با مهمان عزیزمان یاسین نجفی زادگان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.