tpod
28 اردیبهشت 1400

Nmana Radio _ Episode 032

روز معمار 1400
15 خرداد 1400
تفهیم نامه طراحی

Nmana Radio _ Episode 033

Design Breif
21 خرداد 1400
مفاد ضروری تفهیم نامه طراحی معماری

Namana Radio _ Episode 034

Design Breif
25 خرداد 1400
اعتماد سازی در طراحی معماری

Namana Radio _ Episode 035

در این اپیزود به اهمیت اعتمادسازی میان طراح و کارفرما پرداخته شده است. آنچه یک فضا را شاد می‌کند سلامتی آن محیط است. یکی از مهم‌ترین ارکان سلامتی و شادی در هر فضایی «اعتماد» است. اعتمادسازی یکی از مهارت‌های هوش اجتماعی است. این مهارت به مورد اعتماد بودن و اخلاق‌مداری در رابطه با دیگران و توانایی ایجاد اعتماد در آنها مربوط می‌شود.