31 مرداد 1399

برای عاشورا سراغ چه کتاب‌هایی برویم؟

مجلس اوّل آیا روایتی دقیق […]
1 شهریور 1399

هفت دریچه به سوی عاشورا (1)

مجلس دوم بنیادی‌ترین سوالی که […]
2 شهریور 1399

هفت دریچه به سوی عاشورا (2)

مجلس سوم بنیادی‌ترین سوالی که […]
3 شهریور 1399

کدام گروه های سیاسی در سپاه کوفه حضور داشتند؟

مجلس چهارم «حسین را شیعیانش […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند