25 اردیبهشت 1399

مجسمه – علی ایلکا

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
14 اردیبهشت 1399

قبل از شش و بیست دقیقه…! – علی ایلکا

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
4 اردیبهشت 1399

عشق امروز روی صندلی آخر کلاست مرد !” – علی ایلکا

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
29 فروردین 1399

آسمان هم که بارانی‌ست …! – سید علی صالحی

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند