tpod
29 مرداد 1401
فصل دوم - اپیزود دهم: Whiplash

آموزش زبان انگلیسی Talk Stop

در این اپیزود اصطلاحات مهم و پرکاربرد فیلم"Whiplash" رو با هم بررسی می‌کنیم. آدرس اینستاگرام ما : instagram.com/entalkstop
30 فروردین 1401
فصل دوم - اپیزود نهم: Friends

آموزش زبان انگلیسی Talk Stop

در این اپیزود اصطلاحات مهم و پرکاربرد انیمیشن Friends رو با هم بررسی می‌کنیم. آدرس اینستاگرام ما : instagram.com/entalkstop
23 بهمن 1400
خط دوم - ایستگاه هشتم: وال-ای

آموزش زبان انگلیسی Talk Stop

در این اپیزود اصطلاحات مهم و پرکاربرد انیمیشن Wall-E رو با هم بررسی می‌کنیم. آدرس اینستاگرام ما : instagram.com/entalkstop
24 دی 1400
خط دوم - ایستگاه هفتم: دون

آموزش زبان انگلیسی Talk Stop

در این اپیزود اصطلاحات مهم و پرکاربرد فیلم Dune رو با هم بررسی می‌کنیم. آدرس اینستاگرام ما : instagram.com/entalkstop