13 اردیبهشت 1399

هاب کست

ما در هاب کست به موضوعات علمی مختلفی می پردازیم و ذهن شما رو برای یادگیری بیشتر فعال می کنیم
12 اردیبهشت 1399

رادیو واژه

اینجا "رادیو واژه" است. صدای نشریات.
11 اردیبهشت 1399

رادیو بی نام

رادیو بی نام
11 اردیبهشت 1399

The AR Podcast

The AR Podcast is a cultural project in which English discussions are held with the intellectuals of Iran

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند