tpod
1 مرداد 1400

بایگانی – فصل اول – قسمت اول

فصل اول : زمین – […]
1 مرداد 1400

بایگانی – فصل اول – قسمت دوم

در این قسمت از پس اشاره به آینده ی محتمل فلات ایران، به گذشته ی آن می رویم و نخستین تلاش های معدن کاری مدرن را از خلال گفتگو با یکی از قدیمی ترین معدنکاران کشور "عبدالمجید وکیل"کاشف معدن مس سرچشمه، پیگیری می‌کنیم.
1 مرداد 1400
پوستر قسمت سوم از فصل اول

بایگانی – فصل اول – قسمت سوم

فصل اول : زمین – […]
1 مرداد 1400

بایگانی – فصل اول – قسمت چهارم

بار دیگر به بحران تغییرات اقلیمی و کمبود آب در فلات ایران برمی‌گردیم و به سد گتوند در خوزستان‌می رویم تا داستان پر فراز و نشیب آن را روایت کنیم. تجزیه و تحلیل بایگانی از وضعیت محیط زیستی کشور عجالتن در این قسمت پایان می یابد اما ما به زودی با فصل دوم برمی‌گردیم