tpod
21 بهمن 1402

پادکست تنگبار – اپیزود هفتم – سفینه نظامی قسمت ششم – لیلی و مجنون

در قسمت قبل با هم شنیدیم که پدر مجنون به پند پیران و خویشان گوش داد و مجنون را بر محمل نشانده و به سوی کعبه روانه شد و به رغم پندهایی که به قیس داد٬ مجنون به محض مواجهه با کعبه عنان از دست داد و خود را در دامن کعبه آویخت و به طریق خود نیایش کرد و سرانجام نیز پدر از درمان حال او درمانده شد حال که عشق مجنون به لیلی در شهرها شهره شده است پدر لیلی قصد جانش را میکند و پدر به دنبال فرزند میرود تا اورا از این گزند نجات دهد
17 بهمن 1402

پادکست تنگبار – اپیزود ششم – سفینه نظامی قسمت پنجم – لیلی و مجنون

مجنون پریشان که از اقوام رنجیده شده بود سر به کوه و بیابان میگذارد و ابیاتی غریب از حاصل این جدایی میخواند حال که پدر از بهبود حال پسر ناامید شده است به سبب توصیه خویشان قصد میکند علاج مجنون را از خداوند طلب کند و قصد کعبه میکند
14 مهر 1402

پادکست تنگبار – اپیزود پنجم – سفینه نظامی قسمت چهارم – لیلی و مجنون

قسمت چهارم اپیزود به کلام جنون آمیز مجنون میپردازد و با سفید خوانی بین ابیات پرده از جادوی نظامی و سحر سخنش که در کلام مجنون برداشته می‌شود.
17 مرداد 1402

پادکست تنگبار – اپیزود چهارم – سفینه نظامی قسمت سوم – لیلی و مجنون

آغاز کتاب لیلی و مجنون اثر نظامی گنجوی. خوانش متن کتاب لیلی و مجنون به همراه موسیقی و توضیحاتی کوتاه در ساحت معنا. ترسیم تصویری متفاوت از کتاب لیلی و مجنون.