tpod
16 اردیبهشت 1402

رادیو واج 10

ارتباط موقعیتی ، ارتباط نصفه و نیمه ای که گاهی ته دلمون شادیم از اینکه وارد رابطه شدیم و گاهی ته دلمون میلرزه که آیا واقعا ما در ارتباط قرار داریم ؟! در این اپیزود سعی کردم که ماجرا رو شرح بدم وعواقب و خوبی های این نوع ارتباط رو بگم . Situationship