3 اردیبهشت 1399
Nothing speaks of finding oneself in man and realizing emptiness in the world, and ultimately only the existence of love in the world.

K A M Y A B

پادکست کامیاب - k a m y a b
2 اردیبهشت 1399

رادیو مثلث

داستان تجربه آزار جنسی آدم ها از زبان و نگاه خودشون
1 اردیبهشت 1399

اسکروج پادکست

Scrooge Podcast | اسکروج پادکست درک بهتر از دنیای اطراف
1 اردیبهشت 1399

رادیو کوردی

رادیو کوردی، پادکست تخصصی بررسی و آموزش شنیداری زبان کوردی

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند