1 آبان 1399

فرهنگ جامعه شناسی کنش اجتماعی

فرهنگ جامعه شناسی کنش اجتماعی […]
5 تیر 1396

گفتگو با یک کارآفرین روستایی

گفتگو با یک کارآفرین روستایی […]
28 خرداد 1396
گفتگو دکتر یوسف مجیدزاده
گفتگو دکتر یوسف مجیدزاده پادکست […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند