23 اردیبهشت 1401

وکالیوم 95

وکالیوم اپیزود نود و پنجم
22 اردیبهشت 1401

بیت و بایت 42

بیت و بایت قسمت چهل […]
9 اردیبهشت 1401

وکالیوم 94

وکالیوم اپیزود نود و چهارم
8 اردیبهشت 1401

بیت و بایت 41

بیت و بایت قسمت چهل […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند