مقیاس

13 تیر 1399
MeghyasPod 1 mp3 image پادکست مقیاس

پادکست مقیاس

اپیزود 1 – رسوای جماعت […]
3 آبان 1399
2 1 پادکست مقیاس

پادکست مقیاس

اپیزود 2 – دفترچه معاملاتیت […]
15 آبان 1399
3 پادکست مقیاس

پادکست مقیاس

اپیزود 3 – تقصیر من […]
20 دی 1399
4 پادکست مقیاس

پادکست مقیاس

اپیزود 4 – قربانی تفکر […]