tpod
7 اسفند 1399

از هنر و سیاست-۲

در باب اقتدارگرایی از جمهوری […]
20 مهر 1399

از هنر و سیاست

در چیستی جنگ و چگونگی […]