tpod
9 اردیبهشت 1399

مسافر

راستش اتفاق تازه‌ای نیست! فقط قرار شده این‌جا گاهی چیزکی را از رو بخوانم! از لا به لای کاغذ پاره‌های خودم و کتاب‌های دیگران. شاید هر دو هفته یک مرتبه! کمی حرفِ در حال سر ریز شدن است و بس! از این‌جا به بعدش حکایت گوش شماست!
9 اردیبهشت 1399

کانون رسمی هواداران چلسی

کانون رسمی هواداران چلسی
8 اردیبهشت 1399

پادکست سروش

پادکست سروش در مورد داستان کوتاه و موسیقی است
8 اردیبهشت 1399

رادیو نمانا

کتـابخــانه و قرنطــینه رادیــو نمــانا بیانیست دیگرگونه از داستان ها، روایت های معماری و رازداران این هنر و...