tpod
15 اسفند 1401

داکیو دراما

داکیو دراما
10 اسفند 1401

پادکست اردوگاه پیشوا

پادکست اردوگاه پیشوا
8 اسفند 1401

سوئیت‌های اجاره‌ای و فضای خصوصی که ارزشش را دارد!

سوئیت‌های اجاره‌ای و فضای خصوصی […]
7 اسفند 1401

بازنده

پادکست بازنده این پادکست تلاش دارد با استفاده از افرادی که در زندگی خود «هیچ گوهی نشده اند» با زبانی صریح و البته طنز به بررسی موانع مختلف اقتصادی، فرهنگی و آموزشی موجود در جامعه، فرهنگ و عر ایرانیان برای دستیابی به آرزوها بپردازد