6 تیر 1400

قسمت پنجم: به خودت بیا پسر!

قسمت پنجم: به خودت بیا […]
27 خرداد 1400

قسمت چهارم: نسل سوخته

قسمت چهارم: نسل سوخته سال […]
17 خرداد 1400

قسمت سوم: اصلاحات ارضی

قسمت سوم: اصلاحات ارضی در […]
29 اردیبهشت 1400

قسمت دوم: ماهی بیست و نه سنتی

قسمت دوم: ماهی بیست و […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند