پت کست

۳۱ خرداد , ۱۳۹۸

اپیزود اول : اگه اهلیم کردی در مقابلم مسئولی

پت کست . پادکستی جامع […]
۹ شهریور , ۱۳۹۸

اپیزود دوم : انتخاب سخت و شیرین

انتخاب سخت یا شیرین . در این قسمت درباره نحوه انتخاب حیوون خانگیتون با شما صحبت می کنیم
۱۸ آذر , ۱۳۹۸

اپیزود سوم : دوست با وفای من ( بخش اول – انتخاب سگ )

سال هاست که سگ ها […]
۳ بهمن , ۱۳۹۸

اپیزود چهارم : دوست با وفای من ( بخش دوم : واکسیناسیون سگ ها )

تو اپیزود چهارم که دومین […]