tpod
12 اردیبهشت 1399

رادیو واژه

اینجا "رادیو واژه" است. صدای نشریات.
11 اردیبهشت 1399

رادیو بی نام

رادیو بی نام
11 اردیبهشت 1399

The AR Podcast

The AR Podcast is a cultural project in which English discussions are held with the intellectuals of Iran
9 اردیبهشت 1399

مسافر

راستش اتفاق تازه‌ای نیست! فقط قرار شده این‌جا گاهی چیزکی را از رو بخوانم! از لا به لای کاغذ پاره‌های خودم و کتاب‌های دیگران. شاید هر دو هفته یک مرتبه! کمی حرفِ در حال سر ریز شدن است و بس! از این‌جا به بعدش حکایت گوش شماست!