tpod
16 بهمن 1402

پاره ی دوم از رمان کیمیاگر | صفحه 81 تا 100

🚪 پاره ی دوم از رمان کیمیاگر | صفحه 81 تا 100 🔗 کانال تلگرام (https://t.me/shenodib) 📜 "اما در صحرا تنها باد جاودان بود و سکوت، و صدای پای جانوران. حتا راهنماها هم چندان باهم صحبت نمی کردند." 📖 کتاب: کیمیاگر | alchemist 🖊 نویسنده: پائولو کوئلیو | paulo coelho 🗞 ناشر: کاروان | مترجم: آرش حجازی 🎙 خوانشگر: مسعود ادیب 🎧 پادکست شنودیب #شنوکتاب | #کیمیاگر | #رمان
13 بهمن 1402

پاره ی دوم از رمان کیمیاگر | صفحه 65 تا 80

📜 "- مکتوب - این دیگر چیست؟ - برای فهمیدنش باید یک عرب بدنیا آمده باشی، اما ترجمه اش چیزی شبیه به نوشته شده است." 📖 کتاب: کیمیاگر | alchemist 🖊 نویسنده: پائولو کوئلیو | paulo coelho 🗞 ناشر: کاروان | مترجم: آرش حجازی 🎙 خوانشگر: مسعود ادیب 🎧 پادکست شنودیب #شنوکتاب | #کیمیاگر | #رمان
3 بهمن 1402

پاره ی نخست از رمان کیمیاگر | صفحه 51 تا 58

🚪 پاره ی نخست از رمان کیمیاگر | صفحه 59 تا 64 🔗 کانال تلگرام: (https://t.me/shenodib) 📜 "اگر کشف رمز این زبان بی کلام را می آموختم، می توانستم جهان را کشف رمز کنم..." 📖 کتاب: کیمیاگر | alchemist 🖊 نویسنده: پائولو کوئلیو | paulo coelho 🗞 ناشر: کاروان | مترجم: آرش حجازی 🎙 خوانشگر: مسعود ادیب 🎧 پادکست شنودیب #شنوکتاب | #کیمیاگر | #رمان
30 دی 1402

پاره ی نخست از رمان کیمیاگر | صفحه 51 تا 58

🚪 پاره ی نخست از رمان کیمیاگر | صفحه 51 تا 58 🔗کانال تلگرام: https://t.me/shenodib 📜 "دستش را به داخل خورجین برد تا یکی از سنگها را بیرون بیارورد، در همین هنگام هر دو از سوراخ پارچه به بیرون افتادند. جوان هرگز متوجه نشده بود که خورجینش سوراخ شده..." 📖 کتاب: کیمیاگر | alchemist 🖊 نویسنده: پائولو کوئلیو | paulo coelho 🗞 ناشر: کاروان | مترجم: آرش حجازی 🎙خوانشگر: مسعود ادیب 🎧پادکست شنودیب #شنوکتاب|#کیمیاگر #رمان