14 اردیبهشت 1399

رادیو نشیب

اپیزود اول (به سادگی تو) […]
18 خرداد 1399

رادیو نشیب

اپیزود دوم (پارک طالقانی) رادیو […]
7 مرداد 1399

رادیو نشیب

اپیزود سوم (رویای خودت رو […]
24 شهریور 1399

رادیو نشیب

اپیزود چهارم (به پاییز رسیده […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند