تهران پادکست اولین و تنها پلتفرم ایرانی هست که هم برای پادکست ها فید ایجاد میکنه
و هم میتونه با قابلیت پادگیر فید سایر پلتفرم ها رو بخونه
یعنی شما چه توی پلتفرم ما پادکست منتشر کنید چه توی یک پلتفرم دیگه ما میتونیم با هم همکاری داشته باشیم.
Email : dotamim@gmail.com Phone : +905314281987

تهران پادکست اولین و تنها پلتفرم ایرانی هست که هم برای پادکست ها فید ایجاد میکنه و هم میتونه با قابلیت پادگیر فید سایر پلتفرم ها رو بخونه
یعنی شما چه توی پلتفرم ما پادکست منتشر کنید چه توی یک پلتفرم دیگه ما میتونیم با هم همکاری داشته باشیم


Email : dotamim@gmail.com Phone : +905314281987

و یا اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید.