tpod

تهران پادکست اولین و تنها پلتفرم ایرانی هست که هم برای پادکست ها فید ایجاد میکنه
و هم میتونه با قابلیت پادگیر فید سایر پلتفرم ها رو بخونه
یعنی شما چه توی پلتفرم ما پادکست منتشر کنید چه توی یک پلتفرم دیگه ما میتونیم با هم همکاری داشته باشیم.

تهران پادکست اولین و تنها پلتفرم ایرانی هست که هم برای پادکست ها فید ایجاد میکنه و هم میتونه با قابلیت پادگیر فید سایر پلتفرم ها رو بخونه
یعنی شما چه توی پلتفرم ما پادکست منتشر کنید چه توی یک پلتفرم دیگه ما میتونیم با هم همکاری داشته باشیم


و یا اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید.