تهران پادکست اولین و تنها پلتفرم ایرانی هست که هم برای پادکست ها فید ایجاد میکنه
و هم میتونه با قابلیت پادگیر فید سایر پلتفرم ها رو بخونه
یعنی شما چه توی پلتفرم ما پادکست منتشر کنید چه توی یک پلتفرم دیگه ما میتونیم با هم همکاری داشته باشیم.

تهران پادکست اولین و تنها پلتفرم ایرانی هست که هم برای پادکست ها فید ایجاد میکنه و هم میتونه با قابلیت پادگیر فید سایر پلتفرم ها رو بخونه
یعنی شما چه توی پلتفرم ما پادکست منتشر کنید چه توی یک پلتفرم دیگه ما میتونیم با هم همکاری داشته باشیم


و یا اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید.

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند