5 آبان 1399

DSMfarsi

کتابچه راهنمای تشخیصی اختلالات روانی […]
19 آبان 1399

DSMfarsi

رویکرهای روان درمانی (1) در […]
10 آذر 1399

DSMfarsi

رویکردهای روان درمانی (2) در […]
24 آذر 1399

DSMfarsi

معلولیت های ذهنی فصل اختلالات […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند