پادکست ساتوری

۱۷ فروردین , ۱۳۹۸

پادکست ساتوری: معرفی

۲۰ فروردین , ۱۳۹۸

پادکست ساتوری: اپیزود یک

ادیان چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارن؟ آیا می‌تونیم به طبل صلح بکوبیم و اونها رو با هم آشتی بدیم؟ یا یک کاسه کردن ادیان و نادیده گرفتن تفاوت‌های بنیادی اونها اشتباهه؟ در این اپیزود از پادکست ساتوری تلاش می‌کنم به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی بدم.
۲۱ فروردین , ۱۳۹۸

پادکست ساتوری: اپیزود دو

این اپیزود، قسمت اول از پادکست سریالی سیدارتا است. در این پادکست سریالی به شرح زندگی، آیین و آموزه‌های بودا می‌پردازیم.
۲۷ فروردین , ۱۳۹۸

پادکست ساتوری: اپیزود سه

این اپیزود، قسمت دوم از پادکست سریالی سیدارتا است. در این پادکست سریالی به شرح زندگی، آیین و آموزه‌های بودا می‌پردازیم.