پادکست ساتوری

17 فروردین 1398
S L 2 1 پادکست ساتوری: معرفی

پادکست ساتوری: معرفی

0
20 فروردین 1398
S L 2 1 پادکست ساتوری: اپیزود یک

پادکست ساتوری: اپیزود یک

ادیان چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارن؟ آیا می‌تونیم به طبل صلح بکوبیم و اونها رو با هم آشتی بدیم؟ یا یک کاسه کردن ادیان و نادیده گرفتن تفاوت‌های بنیادی اونها اشتباهه؟ در این اپیزود از پادکست ساتوری تلاش می‌کنم به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی بدم.
21 فروردین 1398
S L 2 1 پادکست ساتوری: اپیزود دو

پادکست ساتوری: اپیزود دو

این اپیزود، قسمت اول از پادکست سریالی سیدارتا است. در این پادکست سریالی به شرح زندگی، آیین و آموزه‌های بودا می‌پردازیم.
27 فروردین 1398
S L 2 1 پادکست ساتوری: اپیزود سه

پادکست ساتوری: اپیزود سه

این اپیزود، قسمت دوم از پادکست سریالی سیدارتا است. در این پادکست سریالی به شرح زندگی، آیین و آموزه‌های بودا می‌پردازیم.
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap Add to Home Screen
Add to Home Screen
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser