tpod
1 مهر 1399

پیش شماره

در این قسمت: از معرفی رادیو تا حماسه انتخابات و اخبار جشنواره نشریات را می‌شنوید. با تشکر از صاحبان ذوق و ادب، همکاران و دانشجومعلمانی که ما را در پیش شماره رادیو اجتماعی همراهی کردند.
4 مهر 1399

قسمت 1

در قسمت اول رادیو اجتماعی از کرونا و اقدامات دانشگاه فرهنگیان در دوران کرونا، نکات بهداشتی و اخبار اقدامات اجتماعی را می‌شنوید. لطفا رادیو اجتماعی را بشنوید و به دوستانتان معرفی کنید.
7 مهر 1399

قسمت 2

در قسمت دوم رادیو اجتماعی پیام نورورزی ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان رو می‌شنویم و خاطرات سال 98 رو مرور می‌کنیم. لطفا رادیو اجتماعی را بشنوید و به دوستانتان معرفی کنید.
11 مهر 1399

قسمت 3

در قسمت سوم رادیو اجتماعی همزمان با ماه مبارک رمضان، ضمن پاسداشت مقام معلم، اخبار و فعالیت‌‌های فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی را می‌شنوید و درباره جهاد ماسکی دانشجومعلمان با شما صحبت خواهیم کرد.