19 فروردین 1399

خواستن

پادکست صوتی”خواستن” پادکست صوتی”خواستن”برای تمامی […]
9 اردیبهشت 1399

کانون رسمی هواداران چلسی

کانون رسمی هواداران چلسی
28 اردیبهشت 1399

یوری!!! بر رادیو

«یوری بر رادیو» اولین پادکست تخصصی انیمه و مانگا در ایران است.
28 اردیبهشت 1399

چارچرخ

چارچرخ پادکستی است در مورد اتومبیل

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند