tpod
10 آبان 1402

Trumpet

تو این قسمت در ارتباط با sensitive periods و یا critical phase حرف میزنیم و برخی علائم بالینی آسیب ها و ناهنجاری ها هم توضیح میدیم.
10 آبان 1402

Episode 2

28 شهریور 1402

trumpet

در این قسمت در ارتباط با دیدگاه شما در ارتباط با نگهداری حیوان خانگی صحبت می کنیم.آیا آمادگی ورود حیوان خانگی به محل زندگی خود را دارید؟ با وروود حیوان خانگی چه مشکلاتی مواجه شده اید؟
28 شهریور 1402

episode1