19 مهر 1399

معجزه‌ی انضباط فردی

1.1. | معجزه‌ی انضباط فردی […]
2 آبان 1399

پدر پولدار، پدر بی پول

1.2. | پدر پولدار، پدر […]
17 آبان 1399

خودت را به فنا نده!

1.3. | خودت را به […]
13 آذر 1399

اثر مرکب

1.4. | اثر مرکب | […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند