3 آذر 1399

Episod 2

دغدغه های زندگی زنانه(2) دغدغه […]
22 آذر 1399

Episod 3

دغدغه های زندگی زنانه(3) دغدغه […]
7 دی 1399

Episod 4

دغدغه های زندگی زنانه(4) دغدغه […]
24 دی 1399

Episod 5

دغدغه های زندگی زنانه(5) دغدغه […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند