tpod
25 اردیبهشت 1402

این گوشه

این گوشه هنر و معجزه درمانگرش هنر جایگاه ویژه ای تو زندگی ما داره.. اگه درک درستی از هنر داشته باشیم می تونه تاثیر درمانی هم داشته باشه .. ما در این گوشه به سراغ هنرمندان و درمانگرانی میریم که می تونن به ما کمک کنن تا از هنر به عنوان روشی برای سالم زیستن استفاده کنیم..
24 اردیبهشت 1402

پادکست آنارشی

پادکست آنارشی
24 اردیبهشت 1402

یادداشت های زمان

یادداشت های زمان
17 اردیبهشت 1402

شصت نامه

شصت نامه