17 دی 1399

اپیزود اول

اپیزود اول
20 دی 1399

اپیزود دوم

اپیزود دوم
22 دی 1399

اپیزود سوم

اپیزود سوم
24 دی 1399

اپیزود چهارم

اپیزود چهارم

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند