tpod
5 تیر 1403

شماره ششم: “ذهن‌سازی – من همانی هستم که فکر میکنم تو فکر میکنی، هستم.”(نسخه بدون موسیقی)

همه احتمالاً از خود پرسیده‌اند: "چرا من این کار رو کردم؟» یا حتی، «چرا شریک زندگی من واقعاً چنین رفتاری داشت؟» توانایی ارتباط‌دادن و تفسیر اعمال و رفتار خود و شخص دیگر با حالات روانی را توانایی ذهنی‌سازی می‌نامند. در برخی افراد به‌خوبی توسعه‌یافته است، درحالی‌که در برخی دیگر نسبتاً شکننده است، همان طور که اغلب دربارۀ به‌اصطلاح «اختلالات شخصیت مرزی» اتفاق می‌افتد. این شماره به این موضوع می‌پردازد که چگونه توانایی ذهنی‌سازی را ایجاد ‌کنیم و زمانی که در ذهنی‌سازی ناکام می‌شویم، چه عواقبی در پی خواهد داشت.
16 خرداد 1403

شماره ششم: “ذهن‌سازی – من همانی هستم که فکر میکنم تو فکر میکنی، هستم.”

28 اردیبهشت 1403

شماره پنجم: دلبستگی-چیزهایی مثل جان ساخته شده اند(نسخه بدون موسیقی)

آن‌چه زندگیِ ذهنیِ درونیِ ما را تشکیل می‌دهد، تا حد زیادی بر اساس تجربیات اولیۀ روابط ما است. این اصلِ تفکر روان‌کاوانه به‌ویژه در مفهوم #دل‌بستگی آشکار می‌شود. دل‌بستگی؛ تجربۀ وجودی تاثیر هیجانی و اطمینان خاطر در روابط و یا فقدانِ سرنوشت‌ساز آن را توصیف می‌کند.
23 اردیبهشت 1403

دلبستگی؛ چیزهایی مثل جان ساخته شده اند.

آن‌چه زندگیِ ذهنیِ درونیِ ما را تشکیل می‌دهد، تا حد زیادی بر اساس تجربیات اولیۀ روابط ما است. این اصلِ تفکر روان‌کاوانه به‌ویژه در مفهوم #دل‌بستگی آشکار می‌شود. دل‌بستگی؛ تجربۀ وجودی تاثیر هیجانی و اطمینان خاطر در روابط و یا فقدانِ سرنوشت‌ساز آن را توصیف می‌کند.