4 اردیبهشت 1399

تفسیر روزانه‌ی قرآن

کاری از گروه فرهنگی-قرآنی «مصیر»

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند