8 فروردین 1398
پادکست بهترین خودت شو

اپیزود 1: از کمال گرایی تا رستگاری

12 فروردین 1398
پادکست بهترین خودت شو

اپیزود 2: کارخانه ذهن

اپیزود دوم پادکست بهترینِ خودت […]
12 فروردین 1398
پادکست بهترین خودت شو

اپیزود 3: صدای سکوت

در اپیزود سوم پادکست بهترینِ […]
12 فروردین 1398
پادکست بهترین خودت شو

اپیزود 4: نبرد شخصی

اپیزود چهارم پادکست بهترینِ خودت […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند