14 فروردین 1399

عکس

عکس صدای ما را از […]
31 فروردین 1399

قرمز

قرمز بشنوید از تقابل “دوست […]
31 فروردین 1399

قرمز 2

قرمز 2 داستانی درباره ی […]
1 اردیبهشت 1399

طرد

طرد برای طردشدگان از دنیای […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند