lajevardpodcast

9 دی 1399
پادکست لاجورد

پادکست لاجورد – اپیزود ۰۳

اپیزود ۰۳ – فروغ فرخزاد […]
20 آذر 1399
نمایشخانه

اپیزود ۰۲ – نمایشخانه – سوءتفاهم

اپیزود ۰2 – نمایشخانه – […]
4 آذر 1399
نمایشخانه

اپیزود ۰۱ – نمایشخانه – در میانه‌ی راه

اپیزود ۰۱ – نمایشخانه – […]
28 شهریور 1399
پادکست لاجورد

پادکست لاجورد – اپیزود ۰2

اپیزود ۰2 – زیبایی شناسی […]