tpod
13 مرداد 1399

آنجا و اینجا

خوانش”آنجا و اینجا” خوانش “آنجا […]
18 مرداد 1399

فراموشم کن؟

پادکست عاشقانه غمگین”فراموشم کن؟” پادکست […]
23 مرداد 1399

هوس باز

موزیکست “هوس باز” موزیکست “هوس […]
25 مرداد 1399

ارمغان پادکست – سري اول – اپيزود 2

این بار هدیه ذبیحی (روانتحلیلگر) در گفتگو با یک مهاجر از نقش خانواده و تجربیات قبلی می شنود.