tpod
14 شهریور 1399

بدهکار

پادکست زیبای احساسی”بدهکار” پادکست احساسی”بدهکار” […]
21 شهریور 1399

میخواست

پادکست عاشقانه”میخواست” پادکست عاشقانه و […]
24 شهریور 1399

دوستت دارم

پادکست عاشقانه”دوستت دارم” پادکست عاشقانه […]
25 شهریور 1399

ارمغان پادکست – سري اول – اپيزود 3

اینبار علی برازنده (روانشناس) در گفتگو با یک مهاجر از تجربیات مهاجرت به چندین کشور و بحرانهای روحی می شنود.