tpod
1 مهر 1399

پیش شماره

در این قسمت: از معرفی رادیو تا حماسه انتخابات و اخبار جشنواره نشریات را می‌شنوید. با تشکر از صاحبان ذوق و ادب، همکاران و دانشجومعلمانی که ما را در پیش شماره رادیو اجتماعی همراهی کردند.
2 مهر 1399

بیدار بمانیم

پادکست عاشقانه”بیدار بمانیم” پادکست عاشقانه […]
4 مهر 1399

دلبر کش

پادکست احساسی”دلبر کُش” پادکست عاشقانه […]
4 مهر 1399

قسمت 1

در قسمت اول رادیو اجتماعی از کرونا و اقدامات دانشگاه فرهنگیان در دوران کرونا، نکات بهداشتی و اخبار اقدامات اجتماعی را می‌شنوید. لطفا رادیو اجتماعی را بشنوید و به دوستانتان معرفی کنید.