Logo_041
15 مهر 1399

قسمت 4

در قسمت چهارم رادیو اجتماعی گوشه‌هایی از کتاب فرمانده شهر را می‌شنویم و همزمان با گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر، آزادی قدس شریف را به انتظار می‌نشینیم. لطفا رادیو اجتماعی را بشنوید و به دوستانتان معرفی کنید.
16 مهر 1399

بشیر

پادکست مذهبی”بشیر” پادکست مذهبی “بشیر” […]
17 مهر 1399

قسمت 5

در قسمت پنجم رادیو اجتماعی در جشن دانش‌آموختگی دانشجومعلمان ورودی 95 سوگند یاد می‌کنیم. لطفا رادیو اجتماعی را بشنوید و به دوستانتان معرفی کنید.
3 آبان 1399

کوچه تنهایی

پادکست زیبای”کوچه تنهایی” پادکست زیبای […]