tpod
8 خرداد 1400

ارمغان پادكست- سري دوم – اپيزود 5

اینکه کارهامون رو پشت گوش میندازیم همیشه به این معنا نیست که تنبلیم..
9 خرداد 1400

Episod 2

پادکست های خودمونی (عید دیدنی […]
9 خرداد 1400

Episod 1

پادکست های خودمونی ( پرواز […]
12 خرداد 1400

ارمغان پادکست – سري اول – اپيزود 4

در این قسمت با علی هم صحبت شدیم تا از دغدغه ها و تعارضاتش بعد از مهاجرت بشنویم.