Logo_041
27 اردیبهشت 1401

مرداب های روحی

یونگ نگار
27 اردیبهشت 1401

HAVARD 9(.به لعنت یاد کنیم؟!.)

.حالم از سوراخ های راست شده ی بشریت بهم میخوره!.
1 خرداد 1401

S01 E02- پرسه‌های فلسفی(1)‎

S01 E02- پرسه‌های فلسفی(1)‎ توی […]
3 خرداد 1401

جنبه های مردانگی

یونگ نگار